Jeg tilbyder

Terapi er organisk og i bevægelse. Jeg tilpasser mig barnets/ den unges/ den voksnes behov og kommer som udgangspunkt hjem til denne.

De børn/unge, som jeg har arbejdet med gennem årene, har brug for et rum, hvor det føler sig set, hørt og forstået, og hvor det ikke skal foregå på et kontor.

Terapiens udvikling sker langt hurtigere, når jeg kommer bag om forsvaret og børnene/de unge føler sig hjemme. Der skal arbejdes med tanker og følelser, som tilsammen gør vores handlinger. Dette skal se tilpasset med den enkeltes behov og behandlingsproblematikker.

Terapien foregår derfor i naturen, hos barnet/den unge eller hvor han/hun har et sikkert sted. Terapi er målrettet handleplaner og skal kunne mærkes og måles.

Terapi er organisk og i bevægelse. Jeg tilpasser mig barnets/ den unges/ den voksnes behov og kommer som udgangspunkt hjem til denne.

De børn/unge, som jeg har arbejdet med gennem årene, har brug for et rum, hvor det føler sig set, hørt og forstået, og hvor det ikke skal foregå på et kontor.

Terapiens udvikling sker langt hurtigere, når jeg kommer bag om forsvaret og børnene/de unge føler sig hjemme. Der skal arbejdes med tanker og følelser, som tilsammen gør vores handlinger. Dette skal se tilpasset med den enkeltes behov og behandlingsproblematikker.

Terapien foregår derfor i naturen, hos barnet/den unge eller hvor han/hun har et sikkert sted. Terapi er målrettet handleplaner og skal kunne mærkes måles.

I min parterapi tager jeg udgangspunkt i, hvad der får ægteskaber til at lykkes, i stedet for, hvad der får dem til at mislykkes.

 

Det er overraskende enkelt, hvad der kan få et ægteskab til at fungere. Lykkeligt gifte par er ikke hverken klogere, rigere eller mere psykologisk snedige end andre. Men de har ramt en dynamik i deres hverdagsliv, der afholder deres negative tanker og følelser om hinanden (som alle par har) fra at tage magten over de positive. De har et følelsesmæssigt intelligent ægteskab. Her arbejder jeg også ud fra den enkeltes personlighedsstrukturs behov.

Samvær med heste kan være terapeutisk i sig selv.

Men samværet kan blive unikt helende og eksplicit lærende med min faglige viden og erfaring på det terapeutiske felt.

Terapi med heste og psykoterapi er en intensiv terapiform, hvor der foregår terapeutisk intervention, der har til formå at hjælpe den, der søger terapien.

Det kan være tankeforstyrrelser, emotionelle problemer, uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation, tristhed, angst eller ønsket om at lære nyt om sig selv og blive en stærkere person, der kan håndtere livets svære udfordringer på en mere hensigtsmæssig måde.

Jeg arbejder i private virksomheder, hvor jeg gør ledelsessupervision. Hvor lederen tilegner sig viden om sin medarbejdergruppes ressourcer ud fra hver enkeltes potentialer ud fra deres personlighedsstruktur (magtmennesket, kontrolmennesket og fixeren)
En del ledere i det offentlige og i det private rum bruger mig til personlig udvikling. Vi har alle et iboende forsvar som et kontrolmenneske, et magtmenneske og en fixer i os og når vi danser fagligt neutralt med disse strukturer, så udvikler vi os.

Jeg superviser i ledelse med nærvær.

Supervisionen tilpasses til personlighedsstrukturen og de behov der er for forandring hos personen og/eller i personalegruppedynamikken.

Som psykoterapeut/leverandør har jeg et tæt samarbejde med pædagoger, lærere og socialrådgivere. Ud fra min behandlerviden og ud fra mange års viden fra mine klienter (børn, unge og voksne) yder jeg sagssupervision på forvaltninger for børn og unge, efterskoler, familieplejere og på behandlingshjem og opholdssteder rundt i landet.

 

Supervision af personalegrupper er todelt. Det faglige jeg, ens egen personlighedsstruktur og forsvarsmekanismer skal udvikles og forstås af os selv. Vi skal alle ses, høres og forstås, for så kan vi som fagpersoner handle neutralt og give det barnet/ den unge/ den voksne eller familien, det de har brug for.

Jeg holder foredrag om:

·       De tre personlighedsstrukturer

·       Mit arbejde som psykoterapeut med kriminelle, hvordan jeg får dem ud af den kriminelle løbebane

·       Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd, hvordan lykkes terapien for offeret og for krænkeren

·       Integration og samarbejdet med mødrene

Her går jeg ind og samarbejder med skuespillere om de pågældende roller. Under coachingforløbet skaber skuespilleren og jeg nogle nye værktøjer, som skaber en fælles forståelse af rollens personlighedsstruktur (magtmennesket, kontrolmennesket og fixeren).