“Jeg kan, Jeg vil & Jeg gør det"

Om Lisbeth

Om Lisbeth

Mit navn er Lisbeth Beltov, og jeg er privatpraktiserende psykoterapeut, medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) og er specialist i seksuelle overgreb.

Jeg er uddannet ved Hildebrand Instituttet i analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt og/eller overgreb.

Jeg har været leder på et behandlingshjem og har mere end 17 års erfaring med behandling og supervision og er desuden fast tilknyttet Svendborg Efterskole som behandler og superviser.

Jeg arbejder efter de gældende etiske regler og har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, som jeg bliver bekendt med under terapien. 

Jeg modtager løbende supervision og deltager i efteruddannelseskurser.